Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Làm sao để biết mình có quyền Invite bạn bè tham gia mạng xã hội GooglePlus hay không?

Bạn vào trang home của google+ : https://plus.google.com/
Nếu bên góc phải phía dưới có dòng chữ Invite people to join Google+ như trong hình thì bạn có thể mời bạn bè kết nối với bạn rồi đó. Còn chần chờ gì mà không...đặt vòng? ;)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét